Cookie consent management tool
 
 

GSM: 0888/557-208
Email: info@partiaobt.org

ПОСЕТЕТЕ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК
Партия Обединен Блок на Труда
 До
                            Г-н Георги Свиленски
                            Председател на ПГ
                            Коалиция „БСП за България“
                            Копие:
                            Г-н Крум Зарков
                            Народен представител
                            ПГ „БСП за България“
                            Г-жа Корнелия Нинова
                            Председател на ВС на БСП
                            Вицепремиер и министър на икономиката
                            в оставка

                                     Уважаеми г-н Свиленски,

Предлагам на Вашето внимание позиция на Изпълнителното бюро на ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ. Поводът е поредното подновяване на темата за необходимостта от промяна в данъчния модел – дискусия организирана от ПГ на БСП, или може би от част от нея, или само от един представител на ръководената от Вас парламентарна група, или ….? Но, по важно е основанието за нашата реакция. Всеизвестен факт е, че данъчната политика и необходимостта от промяна на данъчния модел са много свързани с нашите ценности и защитаваните, през годините, позиции по отношение на социалното неравенство.  Тази тема е наша кауза и до днес.  
ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ открай време е противник на плоския данък върху личните доходи и корпоративните печалби. Когато данъчната тежест се намали под определени нива и се освободят онези, които печелят повече закъсват държавите, обществото, гражданите. Ние, може би първи, заговорихме за необходимостта от смяна на данъчния модел още през 2009 г. Преди 12 години, вече покойния проф. Кръстьо Петков, с присъщата си социална чувствителност, преди обсъждането на рамката на бюджета за 2011 г. твърдеше, че „…Ефектът от плоския данък се изразява главно в преразпределението на разполагаемия доход в полза на високодоходните групи, докато огромната част от данъчната тежест се понася от работещите и социално слабите групи. …“. Още от тогава има становище и на социалните партньори и синдикатите, от което става ясно, че при разглеждането на бюджета за 2011 г. трябва да се разгледа и варианта за връщане към прогресивното подоходно облагане. За периода 2010 г. – 2012 г. експерти, наши членове и симпатизанти, от научни институции у нас и водещи специалисти от Германия, Гърция и други европейски страни заедно със социалните партньори и синдикатите, бяха организатори, съорганизатори, и/или участници, в редица експертни дискусии, като: „Плоският данък и кризата: социални и фискални ефекти“, или „Данъчни модели и преразпределителни механизми в ЕС“ и редица други. През 2014 г., ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ, като анализира негативните последици, които предизвика въвеждането на регресивния данък за доходите на нископлатените работници и служители; като отбеляза ниската фискална ефективност от въвеждането на пропорционалния данък върху доходите на физическите лица и корпоративните печалби и като подчерта задълбочаването на подоходното разслоение и социалното неравенство, принос за което има и отказът от прогресивното данъчно облагане, като взе предвид важността на идеята за референдум по данъчния модел, прилаган в България за икономическата и социалната политика;  подкрепи идеята за референдум, издигната тогава от вашата партия. Нещо повече, предложихме на партиите и движенията от лявото и лявоцентристкото политическо пространство да проведем експертна среща, за съгласуване на вижданията. Не бяхме чути. Среща не се състоя. Референдум също не бе проведен. През 2015 г. БСП отново реши да поднови темата за връщането на прогресивното подоходно облагане на доходите на физически лица. Тогава ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ отново не закъсня с реакцията си, като отчете че моментът е подходящ за предизборна пропаганда, а не за промени в данъчната политика. И въпреки че последователно сме били едни от най-острите критици на плоския данък без необлагаем минимум и ставка от 10%, нямаше как да не отчетем факта, че няма логика ръководството на БСП, което е било „за“ въвеждането на плосък данък без необлагаем минимум преди години, шест месеца след парламентарните избори да се сети, че трябва да се върне към прогресивния данък“. И т.н., и т.н. Списъкът с примери, по години, може да продължи още дълго, но не бихме искали да злоупотребяваме с времето Ви въпреки че темата заслужава, а и фактите са публично известни и няма смисъл да ги припомняме един по един, особено в този критичен за страната момент, съпроводен от множество кризи, между които можем да откроим кризата на духа. Разбира се, че това е процес, защото това което сме днес е направено от много минало. Но резултатът е такъв, какъвто е и, за съжаление, още дълго време ще се сблъскваме с този проблем. Проблем, защото всички кризи, които една след друга връхлитат страната ни, в това число и политическата, са негови производни. В този ред на мисли стигаме до днес, когато с болка установяваме, че ПРОМЯНА НЯМА. А и няма как да има, когато дори по такива важни за цялото общество теми, като данъчната политика е застъпена тезата, че политиците, а не експертите в диалог със гражданското общество трябва да предлагат промени в българското законодателство, в т.ч. и данъчното. С цялото ни уважение към, вероятната, експертиза по темата на проф. И. Баева и г-н Г. Пирински, както и към тази на гражданите, които са били удостоени да получат, адресираното до депутатите писмо, убедени сме, че ако в дискусията, от 04.07.2022 г., се беше чуло и мнението на Съюза на икономистите в България, това на Съюза на учените и специализираните му секции, на икономическите факултети на водещи университети, на Икономическия институт на БАН, на експертни в сферата, представители на неправителствения сектор, социалните партньори …, но едва ли има смисъл да продължаваме да ви подсказваме „кой, как и кога“, щеше да е по-полезно за изработването на цялостна политика, адекватна на обществените потребности. От съобщението в медиите, става ясно, че изказване е направил и президента на КТ „Подкрепа“ - г-н Димитър Манолов, чиято съпричастност към темата е безспорна – принципна и последователна. Дано да е бил чут и още по-важно разбран=
 
                            Уважаеми г-н Свиленски,

Ние, от ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ смятаме, че за подобни рецидиви, няма друго обяснение, освен това, че може би и през 2022 г., както и през 2015 г., 2020 г., 2021 г. вашите разчети, по-вероятно дълбоко подвеждащи /предположението налагат резултатите/, са че точно подобни действия ще повишат доверието към вашата партия.
Ние, от ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ, си позволяваме да Ви уверим, че верните разчети са други и че днес, може би повече от всякога те са свързани с обществената консолидация, с протегнатата ръка в името на една кауза, която е по-силна от всеки един от нас. И това е каузата БЪЛГАРИЯ.
Ние, от ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ, за пореден път потвърждаваме убеждението си, че теми които са от особена важност за България, като тази за данъчния модел, не следва да се експлоатират предизборно, а още по-малко за разрешаване на вътрешнопартийни проблеми.
Ние, от ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ никога не сме си били самодостатъчни, особено когато става въпрос за отстояване на каузи.
Ние, от ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ, като се доверяваме на експертите, сме убедени, че времето за данъчна реформа тече от преди повече от 12 години. Но, даже и ако се фокусираме само върху последната година, то най-подходящо беше времето преди обсъждането на бюджетната рамка за 2022 г. Това важи с още по-голяма сила, когато си в управлението, с претенция за негов „социален вектор“.

ОБЯВЯВАМЕ СЕ ЗА :
 
ШИРОК, ЗАДЪЛБОЧЕН, ПРОХЕСИОНАЛНО ОРГАНИЗИРАН И НАВРЕМЕНЕН ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ПО ТЕМАТА „ДАНЪЦИ И ДОХОДИ“.


ПП/ В случай, че обърнете внимание на нашата позиция оставаме с надежда, че изложените факти и налагащите ги изводи ще бъдат разбрани и правилно тълкувани.


09.07.2022 г.                                                                                                                                                                                        С уважение: Екатерина Атанасова
                                                                                                                                               Председател

 


До
Г-н Кирил Петков
Министър-председател на
Р България
Уважаеми г-н Петков,
Преди всичко от свое и от името на ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ бих искала да Ви поздравя с избирането Ви за Министър-председател на Р България.
Пожелавам Ви здраве и успех при изпълнението на Вашите отговорности, по нелекия път, който избрахте в името на НОВА България.
Оценявам личната Ви заслуга за успешно проведените преговори и открит дебат по секторни политики, довели до коалирането на несъвместими до момента политически формати и сформирането на правителство с програма и амбиция за реализиране на пълен управленски мандат.
Принципите на диалогичност, толерантност, почтеност винаги са били приоритет за ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ като лейбъристка партия в България. Бих била удовлетворена, ако това приемете и като отношение към Вас, в името на националното единство и просперитет.
Пожелавам  успех и на всички членове на Вашия екип при изпълнението на ангажиментите, с които са натоварени неговете членове в качеството им на министри.
16.12.2021г.
С уважение,
Екатерина Атанасова
Председател


До
Г-жа Корнелия Нинова
Вицепремиер
Министър на Икономиката и индустрията

Уважаема Г-жо Нинова,
Преди всичко от свое е от името на ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИВи поздравявам с избора Ви за Вицепремиер и Министър на Икономиката и индустрията. Пожелавам Ви здраве и успех в изпълнението на Вашите задачи в служба на хората и страната.
Оценяваме Вашия не лек избор, участието Ви в осъщественото до момента довело до сформиране на парламентарно мнозинство, преговори завършили с подписване на коалиционно споразомение с изчистени детайли по секторни политки, реализиране на правителство със заявка за пълен управленски мандат.
Следствие от Вашата принципна и последователна политика е и легитимирането на левицата като стожер на промяната и незаобиколим фактор за гарантиране на стабилостта в управлението на страната.
Пожелавам късмет при изпълнението на високите отговорности, с които са натоварени г-н Георги Гьоков, г-н Христо Проданов и г-н Иван Иванов в качеството им на министри.
Уважаема г-жо Нинова,
Вярвяме, че заедно ще продължим промяната и в левицата. Вярваме в успеха на тази промяна.
Основите за това са заложение и в подписаното между БСП и ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ споразумение. Надяваме се да продължим изпълнението по договореното в името на новото качество, което да гарантира трайна перспектива на левицата.

14.12.2021г.
С уважение,
Екатерина Атанасова
Председател

КАТЕГОРИЧНА ПОБЕДА!

Поздравяваме г-н Румен Радев и г-жа Илияна Йотова. Пожелаваме им успешен мандат!
Поздравяваме и членовете и симпатизантите на ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ и им благодарим за категоричната убеденост и активността, с които упражниха своя вот и подкрепиха обществената енергия за промяна. Промяната, която да доведе до окончателното премахване на досегашния модел.
ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

2024, Всички права запазени.