GSM: 0888/557-208
Email: info@partiaobt.org

Блогът на проф. Кр. Петков
www.kpetkov.eu
Партия Обединен Блок на Труда
 

На свое заседание от 18 юли 2019 г. , във връзка с участието в насрочените с Указ № 163 избори  за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. НС на ПП Обединен блок на труда Български лейбъристи взе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1.ПП ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ да участва в насрочените, с Указ № 163 за 27.10.2019 г. – избори за общински съветници и за кметове:

·         Като се регистрира самостоятелно, като политическа партия в ЦИК

·         Като се регистрира самостоятелно, като политическа партия в ОИК

·         Като се регистрира в образувани местни коалиции в ОИК

2.ПП ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ да участва по места в насрочените за

27.10.2019 г. избори за общински съветници и за кметове.

Решенията на НС са взети с необходимото болшинство .

Участие на ПП ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ В ПРЕДСОЯЩИ ИЗБОРИ 27.10.2019г.
2019, Всички права запазени.